Bị nợ tiền bảo hiểm, hàng trăm công nhân gặp khó khăn sau nghỉ việc

Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nợ bảo hiểm hơn 15,3 tỉ đồng khiến người lao động gặp khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nợ bảo hiểm hơn 15,3 tỉ đồng khiến người lao động gặp khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nợ bảo hiểm hơn 15,3 tỉ đồng khiến người lao động gặp khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top