Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị nghi bắt cóc trẻ em, hai đối tượng bị dân vây bắt