Bị ngăn lên tàu du lịch vịnh Hạ Long, chủ thuyền hàng rong giở trò phản cảm

Thuyền bán hàng rong cặp vào tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để gạ gẫm bán hàng với giá cắt cổ nhưng chất lượng không đảm bảo cho du khách. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long
Thuyền bán hàng rong cặp vào tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để gạ gẫm bán hàng với giá cắt cổ nhưng chất lượng không đảm bảo cho du khách. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long
Thuyền bán hàng rong cặp vào tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để gạ gẫm bán hàng với giá cắt cổ nhưng chất lượng không đảm bảo cho du khách. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long
Lên top