“Bí kíp” để giảm thiểu nguy hiểm khi đối mặt với động đất

Khi có động đất nên tìm vị trí có vật dụng che chắn, ví dụ là một chiếc bàn, để ẩn nấp. Ảnh: flickr.com
Khi có động đất nên tìm vị trí có vật dụng che chắn, ví dụ là một chiếc bàn, để ẩn nấp. Ảnh: flickr.com
Khi có động đất nên tìm vị trí có vật dụng che chắn, ví dụ là một chiếc bàn, để ẩn nấp. Ảnh: flickr.com
Lên top