Bị kiểm điểm vì hơn nửa tháng mới báo cáo 5 ngư dân mất tích trên biển

Chi cục Thủy lợi và Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Chi cục Thủy lợi và Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Chi cục Thủy lợi và Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top