Bi kịch mùa lũ: Chẳng còn gì bên cầu Bó Siu

Chị Đặng Thị Mấy đau đớn vật vã vì mất cả con trai và bố ruột trong cơn lũ quét vừa qua. (Ảnh: Sơn Tùng)
Chị Đặng Thị Mấy đau đớn vật vã vì mất cả con trai và bố ruột trong cơn lũ quét vừa qua. (Ảnh: Sơn Tùng)
Chị Đặng Thị Mấy đau đớn vật vã vì mất cả con trai và bố ruột trong cơn lũ quét vừa qua. (Ảnh: Sơn Tùng)
Lên top