Bi hài chuyện chở khách say về nhà

Phóng viên Báo Lao Động trong vai xe ôm chở khách quá chén về nhà.
Phóng viên Báo Lao Động trong vai xe ôm chở khách quá chén về nhà.
Phóng viên Báo Lao Động trong vai xe ôm chở khách quá chén về nhà.
Lên top