Bị điện giật chết, được bồi thường hơn 200 triệu đồng

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NT
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NT