Bị Chủ tịch TPHCM phê bình không bao giờ đi họp, ông Đinh Minh Hiệp nói "không có chuyện đó"

Ông Đinh Minh Hiệp (bên trái) bị Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong (bên phải) phê bình vì thường xuyên vắng họp.
Ông Đinh Minh Hiệp (bên trái) bị Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong (bên phải) phê bình vì thường xuyên vắng họp.
Ông Đinh Minh Hiệp (bên trái) bị Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong (bên phải) phê bình vì thường xuyên vắng họp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top