Bị chủ căn chòi khởi kiện, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa xin xử vắng mặt

Căn chòi của ông Phạm Văn Khoát bị xử phạt 55 triệu đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Căn chòi của ông Phạm Văn Khoát bị xử phạt 55 triệu đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Căn chòi của ông Phạm Văn Khoát bị xử phạt 55 triệu đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top