Bị cảnh cáo Đảng, Chủ tịch HĐND huyện xin… từ chức

Tại kỳ họp HĐND huyện Hòa Bình, ông Long Quang Dũng xin từ chức, trước đó ông đã bị Cảnh cáo về mặt Đảng. Ảnh CTV
Tại kỳ họp HĐND huyện Hòa Bình, ông Long Quang Dũng xin từ chức, trước đó ông đã bị Cảnh cáo về mặt Đảng. Ảnh CTV
Tại kỳ họp HĐND huyện Hòa Bình, ông Long Quang Dũng xin từ chức, trước đó ông đã bị Cảnh cáo về mặt Đảng. Ảnh CTV
Lên top