Bị Cần Thơ từ chối 30.000 tấn rác, Trà Vinh nói sẽ có giải pháp khác

Lên top