Bị cách ly phòng COVID-19 vẫn tham gia đánh bóng chuyền nữ

T.T.T. (thứ 2 từ trái sang) tham gia giải bóng chuyền nữ. Ảnh: Facebook
T.T.T. (thứ 2 từ trái sang) tham gia giải bóng chuyền nữ. Ảnh: Facebook
T.T.T. (thứ 2 từ trái sang) tham gia giải bóng chuyền nữ. Ảnh: Facebook
Lên top