Bị Bộ TTTT và Bộ Công an mời lên làm việc, Thơ Nguyễn vẫn chưa hồi đáp

Lên top