Bị bèo tây “bức tử”, 70 tấn cá nuôi lồng bè nổi trắng bụng ở Hà Tĩnh

Người dân chua xót khi cá nuôi trên sông Đò Điệm chết hàng loạt. Ảnh: TT
Người dân chua xót khi cá nuôi trên sông Đò Điệm chết hàng loạt. Ảnh: TT
Người dân chua xót khi cá nuôi trên sông Đò Điệm chết hàng loạt. Ảnh: TT
Lên top