BHYT giúp gia đình học sinh giảm gánh nặng

Nhờ có Quỹ Bảo hiểm y tế trả chi phí khám chữa bệnh, học sinh Nguyễn Thị 
Bé Thảo và gia đình đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: BHCC
Nhờ có Quỹ Bảo hiểm y tế trả chi phí khám chữa bệnh, học sinh Nguyễn Thị Bé Thảo và gia đình đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: BHCC
Nhờ có Quỹ Bảo hiểm y tế trả chi phí khám chữa bệnh, học sinh Nguyễn Thị Bé Thảo và gia đình đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: BHCC
Lên top