BHXHVN tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2021. Ảnh: Hà Anh
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2021. Ảnh: Hà Anh
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2021. Ảnh: Hà Anh
Lên top