Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

BHXH Việt Nam và Bộ Quốc phòng ký quy chế phối hợp

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Quốc phòng. Ảnh: P.V
Lễ ký Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Quốc phòng. Ảnh: P.V