BHXH Việt Nam và Bộ Quốc phòng ký quy chế phối hợp

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Quốc phòng. Ảnh: P.V
Lễ ký Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Quốc phòng. Ảnh: P.V
Lễ ký Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Quốc phòng. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM