BHXH Việt Nam: Triển khai toàn diện việc chuyển đổi số của ngành

Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. 
Ảnh: Hà Anh
Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: Hà Anh
Lên top