BHXH Việt Nam trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (bên trái) trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ảnh: BHXH
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (bên trái) trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ảnh: BHXH
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (bên trái) trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ảnh: BHXH
Lên top