BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm xuống còn 25 thủ tục hành chính

Bộ thủ tục hành chính của Ngành BHXH Việt Nam được cắt giảm từ 114 thủ tục hành chính (năm 2015) đến nay còn 25 thủ tục hành chính, giảm đáng kể thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Hà Anh
Bộ thủ tục hành chính của Ngành BHXH Việt Nam được cắt giảm từ 114 thủ tục hành chính (năm 2015) đến nay còn 25 thủ tục hành chính, giảm đáng kể thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Hà Anh
Bộ thủ tục hành chính của Ngành BHXH Việt Nam được cắt giảm từ 114 thủ tục hành chính (năm 2015) đến nay còn 25 thủ tục hành chính, giảm đáng kể thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Hà Anh
Lên top