BHXH Việt Nam: Tăng cường vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị

Cán bộ ngành BHXH TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của người dân đến làm thủ tục liên quan đến chế độ BHXH. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ ngành BHXH TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của người dân đến làm thủ tục liên quan đến chế độ BHXH. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ ngành BHXH TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của người dân đến làm thủ tục liên quan đến chế độ BHXH. Ảnh: Hà Anh
Lên top