BHXH Việt Nam tặng 600 sổ BHXH cho người dân huyện Mường Lát

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an (thứ 4 từ trái sang) và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (thứ 3 từ trái sang) trao tặng 600 sổ BHXH người dân thuộc hộ nghèo tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BHXH
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an (thứ 4 từ trái sang) và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (thứ 3 từ trái sang) trao tặng 600 sổ BHXH người dân thuộc hộ nghèo tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BHXH
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an (thứ 4 từ trái sang) và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (thứ 3 từ trái sang) trao tặng 600 sổ BHXH người dân thuộc hộ nghèo tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BHXH
Lên top