BHXH Việt Nam sáng tạo hơn nữa trong vận động người dân tham gia BHXH

Người lao động Tổng Công ty May 10 vui mừng khi nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: BHXH
Người lao động Tổng Công ty May 10 vui mừng khi nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: BHXH
Người lao động Tổng Công ty May 10 vui mừng khi nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: BHXH
Lên top