BHXH Việt Nam phấn đấu đảm bảo tốt nhất quyền lợi người tham gia

Cán bộ BHXH tỉnh Hải Dương tuyên truyền chính sách BHXH tới người lao động. Ảnh: BHXH
Cán bộ BHXH tỉnh Hải Dương tuyên truyền chính sách BHXH tới người lao động. Ảnh: BHXH
Cán bộ BHXH tỉnh Hải Dương tuyên truyền chính sách BHXH tới người lao động. Ảnh: BHXH
Lên top