BHXH Việt Nam: Nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Cán bộ Bảo hiểm xã hội giải thích về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện với người dân. Ảnh: Hà Minh
Cán bộ Bảo hiểm xã hội giải thích về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện với người dân. Ảnh: Hà Minh
Cán bộ Bảo hiểm xã hội giải thích về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện với người dân. Ảnh: Hà Minh
Lên top