BHXH Việt Nam nâng cấp VssID phiên bản 1.5.3

Cán bộ BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: H.A
Lên top