BHXH Việt Nam: Khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số. Ảnh: BHXH
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số. Ảnh: BHXH
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số. Ảnh: BHXH
Lên top