BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BHXH
Ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BHXH
Ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BHXH
Lên top