BHXH Việt Nam đối thoại với doanh nghiệp FDI về thực hiện chính sách BHXH

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BHXH
Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BHXH
Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BHXH
Lên top