BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID. Ảnh: Hà Anh
Lên top