BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Nhân viên Bộ phận “Một cửa” thuộc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Việt lâm
Nhân viên Bộ phận “Một cửa” thuộc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Việt lâm
Nhân viên Bộ phận “Một cửa” thuộc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Việt lâm
Lên top