BHXH Việt Nam đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT

Người dân thực hiện thủ tục thanh toán BHYT tại bệnh viện. Ảnh: Hà Anh
Người dân thực hiện thủ tục thanh toán BHYT tại bệnh viện. Ảnh: Hà Anh
Người dân thực hiện thủ tục thanh toán BHYT tại bệnh viện. Ảnh: Hà Anh
Lên top