BHXH Việt Nam: Đảm bảo giải quyết các chính sách hỗ trợ cho DN trong 1 ngày

Cán bộ BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: BHXH
Cán bộ BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: BHXH
Cán bộ BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: BHXH
Lên top