BHXH TP.Hà Nội thành lập Tổ Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của người tham gia BHXH. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của người tham gia BHXH. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của người tham gia BHXH. Ảnh: Hà Anh
Lên top