BHXH TP.Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công

Nhân viên BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: Hà Anh
Lên top