BHXH TP.Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHCC
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHCC
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHCC
Lên top