BHXH TP.Hà Nội đã in được 7.000 thẻ BHYT mẫu mới

Thẻ BHYT mẫu mới. Ảnh: BHXHHN
Thẻ BHYT mẫu mới. Ảnh: BHXHHN
Thẻ BHYT mẫu mới. Ảnh: BHXHHN
Lên top