BHXH TP.Đà Nẵng: Tích cực đưa ứng dụng VssID vào cuộc sống

Cán bộ nghiệp vụ BHXH TP.Đà Nẵng hướng dẫn người lao động cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: Văn Chiến
Cán bộ nghiệp vụ BHXH TP.Đà Nẵng hướng dẫn người lao động cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: Văn Chiến
Cán bộ nghiệp vụ BHXH TP.Đà Nẵng hướng dẫn người lao động cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: Văn Chiến
Lên top