BHXH TP.Đà Nẵng: Đa dạng, linh hoạt trong truyền thông

Cán bộ BHXH TP.Đà Nẵng tổ chức tư vấn trực tiếp về những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Hữu Long
Cán bộ BHXH TP.Đà Nẵng tổ chức tư vấn trực tiếp về những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Hữu Long
Cán bộ BHXH TP.Đà Nẵng tổ chức tư vấn trực tiếp về những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Hữu Long
Lên top