BHXH tỉnh Yên Bái: Tỉ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 84%

Cán bộ BHXH tỉnh Yên Bái tuyên truyền chính sách BHXH tới người dân. 
Nguồn: BHYB
Cán bộ BHXH tỉnh Yên Bái tuyên truyền chính sách BHXH tới người dân. Nguồn: BHYB
Cán bộ BHXH tỉnh Yên Bái tuyên truyền chính sách BHXH tới người dân. Nguồn: BHYB
Lên top