BHXH tỉnh Thừa Thiên-Huế: Tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động

Cán bộ BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Nguồn: BHXHVN
Cán bộ BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Nguồn: BHXHVN
Cán bộ BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Nguồn: BHXHVN
Lên top