BHXH tỉnh Quảng Nam: Phấn đấu hàng năm có 4.000 hội viên tham gia

BHXH tỉnh Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 với Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Thanh Dũng
BHXH tỉnh Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 với Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Thanh Dũng
BHXH tỉnh Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 với Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Thanh Dũng
Lên top