BHXH tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng VssID

Người dân tại Quảng Nam sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Thanh Dũng
Người dân tại Quảng Nam sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Thanh Dũng
Người dân tại Quảng Nam sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Thanh Dũng
Lên top