BHXH tỉnh Lạng Sơn tích cực triển khai nhiều giải pháp để đưa chính sách đến với người tham gia BHXH

Cán bộ BHXH Lạng Sơn tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. Nguồn: BHLS
Cán bộ BHXH Lạng Sơn tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. Nguồn: BHLS
Cán bộ BHXH Lạng Sơn tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. Nguồn: BHLS
Lên top