BHXH tỉnh Hải Dương: Đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người hưởng BHXH

Cán bộ BHXH tỉnh Hải Dương tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân, DN. 
Ảnh: Thu Vũ
Cán bộ BHXH tỉnh Hải Dương tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân, DN. Ảnh: Thu Vũ
Cán bộ BHXH tỉnh Hải Dương tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân, DN. Ảnh: Thu Vũ
Lên top