BHXH tỉnh Bắc Giang: Thực hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

BHXH tỉnh Bắc Giang tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tới người dân. 
Ảnh: BHXHBG
BHXH tỉnh Bắc Giang tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tới người dân. Ảnh: BHXHBG
BHXH tỉnh Bắc Giang tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tới người dân. Ảnh: BHXHBG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top