BHXH tiếp tục có những bước tiến trong chuyển đổi số

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh. Nguồn: BHXH
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh. Nguồn: BHXH
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh. Nguồn: BHXH
Lên top