BHXH lý giải mức lương hưu 1,3 triệu tháng của cô giáo mầm non

Người lao động tham gia giải quyết các chính sách BHXH tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Người lao động tham gia giải quyết các chính sách BHXH tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Người lao động tham gia giải quyết các chính sách BHXH tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Lên top