Bếp cồn bùng cháy, 11 khách ăn cưới bị bỏng

Nạn nhân bị bỏng đang điều trị tại Cần Thơ.
Nạn nhân bị bỏng đang điều trị tại Cần Thơ.